Marga's Kunstsite

Drieluik Jona

KLIK OP ÉÉN VAN DE ONDERSTAANDE PICTOGRAMMEN VOOR SPECIFIEKE INFORMATIE EN EEN VERGROTING PER WERK

Uitgangspunt voor het drieluik van Jona, vormde de volgende bijbeltekst die in mij boven kwam: Matthéüs 12 vers 40 en 41, waarin Jezus zegt:

"Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten. De mannen van Ninevé zullen in het oordeel opstaan met dit geslacht en het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona en zie, meer dan Jona is hier".

Vanaf het begin heb ik daarom Jona en Pasen met elkaar verbonden. Het gaat in het boek Jona om bekering, met andere woorden: de oude mens moet sterven zodat de nieuwe mens kan opstaan. Ook Jona moet zich bekeren, want aanvankelijk gaat hij evenals de bevolking van Ninevé, zijn eigen weg. Totdat Jona op de bodem terecht komt; daar kan hij niet meer aan God ontkomen en dan geeft hij zich over. Wat hier gebeurt is heel herkenbaar voor mij. Het eerste tafereel beeldt dit moment uit. Het kruis wordt zichtbaar, want zonder kruis is er geen opstanding. Daar vindt de omkering plaats en voor mij is dit onlosmakelijk verbonden met Jezus lijden, sterven en opstanding.
Maar Jona is er nog niet. Dit bekeringsproces gaat een leven lang door. Jona is heel boos; hij wacht af, maar het gaat niet zo als hij wil dat het zal gaan. De mensen bekeren zich, God is barmhartig, Hij vergeeft en spaart hen! Dit heb ik verbeeld in het tweede tafereel.

De korenaar in volle pracht kwam voor mij in beeld. Een prachtig beeld dat centraal staat in het derde tafereel. Ik heb het doek een kwart slag gedraaid. Zo kwam er meer ruimte bovenaan voor de korenaar. Deze komt zo het best tot zijn recht. Links en rechts daarvan kwam meer ruimte voor twee afzonderlijke taferelen.
Het derde tafereel vormt voor mij een grote lofprijzing op de grootse en machtige daden van God in Jezus Christus!
Links zien we Jona als een bevrijd mensenkind te midden van het nieuwe Ninevé. Rechts zien we de vrouwen, de twee discipelen en het open graf. Op de voorgrond zien we vijf tijdgenoten van ons. De Heer is waarlijk opgestaan en ook wij mogen opstaan en leven met Hem!

Bronnen van inspiratie:

  • Bijbelteksten en liederen uit het liedboek der kerken.
  • Tafereel 1: Jona 2: 2-9, gezang 40: 1, 2, 4, 7, 9.
  • Tafereel 2: Jona 3: 5 en Jona 4: 4, gezang 437: 1, 2.
  • Tafereel 3: Johannes 12: 24, Lucas 24, Johannes 20, gezang 487: 1 (links), gezang 479: 2,4 en gezang 219: 1, 2, 5, 6 (rechts)

Symbolen:

  • De graankorrel en het kruis, symbolen van het lijden, het sterven en de opstanding van Christus.
  • De duif, symbool van de Heilige Geest en Jona betekent duif.

Bijzondere getallen:

  • Het getal 3; we zien steeds 3 graankorrels, 24 in totaal. 3 symboliseert de compleetheid, zeer sterke vorm van 1, denk aan Vader, Zoon en Geest.
  • Het getal 24; 24 is het veelvoud van 12 (4 keer 3 graankorrels). Hiermee is dan de overvloedigheid weergegeven.
  • Het getal 10; we zien links 10 mensen en rechts 10 mensen op het derde tafereel. 10 staat voor afgerond, volmaakt en is de som van 3 en 7.